Tự động lấy thông tin giao dịch ngân hàng bằng n8n

Hướng dẫn bắt thông báo số dư từ SMS đẩy về n8n để bóc tách lấy: số tiền giao dịch, thời gian giao dịch, số dư, nội dung giao dịch ... sau khi bóc tách xong mọi người có thể:

  • Gửi thông báo cho nhân viên

  • Đẩy lên sheet để lưu trữ

  • Đẩy qua Lasksuite (base, sheet, mess), telegram

  • Đẩy về hệ thống để làm automation ...

Cách này sẽ dùng n8n để tách trực tiếp dữ liệu, không phải thông qua chatbot như lúc trước mình hướng dẫn mà cũng không phải dùng code javascript để xử lý nữa. Cách này bạn có thể build riêng flow bóc tách dữ liệu của từng ngân hàng mà không cần dùng code nhé. Anh chị em không biết code cũng dùng được hết nha.

Link tải app macrodroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arlosoft.macrodroid&hl=en_US&pli=1

Link template n8n: https://giapducthang.com/wp-content/uploads/2023/09/banking-by-giapducthang.json

Hướng dẫn:

Last updated