Một số node hay dùng trong n8n

Khi bạn tạo workflow với n8n thì sẽ sử dụng tới khá nhiều node. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số node hay dùng trong n8n nhé.